A világirodalom pompás históriái poémái

Kategória: népek meséi, mese, mese grafika, meseillusztrálás

A nagy mesék ideje sohasem évül el. A mesékre folyamatosan kereslet van, mivelhogy mindenki vágyódik a boszorkányságra a borzongásra. A történet és eszméletlenül praktikus és meghatározó a lurkó változása szempontjából tudniillik annak segítségével terjed képzelőtehetsége, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet eltérő szituációkat felszabadíthatja a benne felgyűlt feszültséget. A felcseperedő gyermeknek nagy szüksége van arra, hogy átlássa az klasszikus humán kötelékeket, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a gonoszokat. A vitézek jellemébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az jókedvet a bánatot, vív az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. Az aprókban így maradnak meg az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem jelentős részben nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik az egyediség alakulását. A népmesék a megélhetési nehézségeket mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a gyermek a mondanivaló lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mese minden stádiumot egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben pirinyó az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz csaknem minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul tetteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A valóságos emberekhez hasonló, szerteágazó és életszerű figurák segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan egyszerűen megtanulni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a rendkívüli karakterek példáján. A fabula az egyetlen irodalmi műfaj, amely irányt mutat a lurkónak hogyan derítse fel azonosságtudatát, hogy leli meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A história továbbá azt ígéri, hogy ha valaki útnak ered ezen a bámulatos és kockázatos csapáson, a emberi hatalmak megsegítik, és végezetül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik behódolnak énjük megismerésének kockázatától, fásult élet vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. Napjainkban a népek meséi, meseillusztrálás nagyon keresett témakör. ... A fabula tartalmát minimum olyan jól lehet grafikázni, akárcsak megírni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó érzelmi adottságok kellenek, amikkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival. A históriákból ki lehet ragadni részleteket, amiket azután rajzként, vagy plakátként a ifjonc viszontláthat. Ily módon a favorizált mesebeli mintaképét, vagy mesebeli helyét állandóan láthatja. A mese illusztrálások úgy készülnek munkahelyünkön, hogy a szülő a kiválasztott fabulákból azt a részt elküldi munkahelyünkre, amit szeretne a gyerekszobában látni grafikaként. Arra is van mód, hogy több meséből egy kis képes mesekönyvet rendeljen személyre szabva a lurkó igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-06-29 20:47